تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور‌ماه سال 1391 | 09:22 | نویسنده : عادل پورعباد

تشویق صادره از بابت هفته معلم در ارزیابی دارای امتیاز بوده و عمومی محسوب نمی شود