تاریخ : چهارشنبه 22 شهریور‌ماه سال 1391 | 09:27 | نویسنده : عادل پورعباد

منظور از همایش و جشنواره  در شاخص های عمومی : 

همایش و جشنواره هایی است که به صورت کشور ی و درسطح وزارتخانه برگزار می شود مانند جشنواره الگوهای برتر تدریس و....