تاریخ : جمعه 19 مهر‌ماه سال 1392 | 08:35 | نویسنده : عادل پورعباد

هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می‌شود و برای زندگی کردن

و امرار معاش در صحرا می‌چرد

آهو می‌داند که باید از شیر سریع‌تر بدود، در غیر این‌صورت طعمه شیر خواهد شد

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می‌گردد و می‌داند که

باید از آهو سریع‌تر بدود تا گرسنه نماند

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو

مهم اینست که با طلوع آفتاب از خواب برخیزی و برای زندگیت،

با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی