تاریخ : چهارشنبه 29 آبان‌ماه سال 1392 | 21:59 | نویسنده : عادل پورعباد

مهربانی ساده است؛ ساده تر از آنچه فکرش را بکنی.
کافی است به خودت ایمان داشته باشی و به معجزه مهر..

کافی است به دستهایت فرمان دهی تا بجای تنبیه،

آرام بر سر کودک سرکش کشیده شوند و موهایش را قلقلک دهند.

کافی است به چشم هایت بیاموزی که چشم آیینه روح است

و عشق و مهربانی را می توان با نگاه در همه عالم پراکند.

کافی است به دلت یادآوری کنی همیشه دل هایی هستند

که درد امانشان را بریده و احتیاج به همدلی دارند.

کافی است به گوش هایت یاد دهی که می توانند سنگ صبور باشند، حتی اگر صبوری سنگین شان کند

کافی است یاد بگیری انسان بودن فقط زنده بودن نیست،

باید زندگی کرد و زندگی چیزی جز مهربانی و عشق ورزیدن به آفریده های خداوند نیست